A-
A
A+
A
A
Звичайна версія сайту

Повідомлення про обробку персональних даних


Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Головний сервісний центр МВС повідомляє про володільця, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС, третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.

  1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів офіційного веб-сайту Головного сервісного центру МВС, є Головний сервісний центр МВС (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України — 40109173; місцезнаходження: 04085, м. Київ, вул. Лук’янівська, 62).
  2. Місцезнаходження персональних даних:

Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях Головного сервісного центру МВС за адресою: 04052,
м. Київ, вул. Лук’янівська, 62.

  1. До складу персональних даних можуть включатися:

1)  дані, необхідні для авторизації:

ім’я, прізвище, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

номер телефону;

адреса електронної пошти;

адреса зареєстрованого місця проживання (область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири);

дата народження;

тип, серія, номер, строк дії, дата видачі документу, що посвідчує особу, а також уповноважений суб’єкт, що видав документ і країна, де документ був виданий.

2) дані, необхідні для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України:

збір прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), адреси електронної пошти, дати народження, серії (за наявності) та номера паспорта, місця реєстрації та реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється під час авторизації (електронної ідентифікації) шляхом використання технології BankID.

3) дані, необхідні для надання фізичним особам послуг з реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів або видачі (заміни) посвідчення водія, передбачених законодавством України:

прізвище (за наявністю), ім’я, по батькові (за наявністю);

дата народження;

місце народження (з паспорту);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

адреса зареєстрованого місця проживання (область, район, територіальна громада (за наявністю), місто, вулиця, номер будинку, буква будинку, корпус, номер квартири, буква квартири);

серія паспорта (за наявністю), номер паспорта, дата видачі, дійсний до (за наявністю), код або назва органу видачі паспорта;

номер телефону;

електронна адреса.

4)  дані, необхідні для подання звернення та запиту на інформацію:

ім’я, прізвище, по батькові (за наявності);

номер телефону;

адреса електронної пошти;

адреса зареєстрованого місця проживання (область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири), тощо.

Інші персональні дані збираються шляхом електронної взаємодії з відповідними реєстрами.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються з використанням програмних засобів відповідних державних реєстрів.

  1. Мета обробки персональних даних визначена в нормативно-правових актах, зокрема, Положенні про Єдиний державний реєстр транспортних засобів та Порядку ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2020 року № 779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2020 року за № 1336/35619, Положенні про Головний сервісний центр МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року № 1393 (у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 2020 року № 354).

Метою обробки (збору) персональних даних є забезпечення права особи на доступ до публічної інформації, звернення до органів державної влади, отримання інформації з державних реєстрів.

  1. Передача персональних даних третім особам

Персональні дані не передаються третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

Для забезпечення надання послуг в деяких випадках до персональних даних суб’єктів звернення мають доступ:

працівники Головного сервісного центру МВС;

технічні платформи та сервіси, які забезпечують роботу або доступність сервісів;

платіжні системи;

технічні платформи та сервіси, за допомогою яких зберігаються та структуруються дані.

Веб-сайт Головного сервісного центру МВС може містити посилання на інші веб-сайти. Якщо Ви натиснете на стороннє посилання, Ви перейдете на цей сайт. Зверніть увагу, що цими зовнішніми веб-сайтами ми не управляємо. Тому ми рекомендуємо переглянути політику конфіденційності цих веб-сайтів. Головний сервісний центр МВС не несе відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи роботу будь-яких сторонніх сайтів або послуг.

Передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, здійснюється лише за умови забезпечення відповідною державою належного захисту персональних даних у випадках, встановлених законом або міжнародними договорами України.

Персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, також у разі надання суб’єктом персональних даних однозначної згоди на таку передачу.

  1. Персональні дані, зазначені в пункті 3 цього повідомлення, обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством.

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

  1. Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

11) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.